Eesti keele maja

Eesti Keele Maja

Lisaks suhtlusoskuse arendamisele suunatud eesti keele kursustele pakume võimalust osaleda eesti keele erikursustel, et täiustada oma eesti keele osaoskusi kas kontaktõppes või veebi vahendusel.

Erikursused mahuga 40-80 akadeemilist tundi arendavad mõnda konkreetset oskust, näiteks kirjutamisoskust, kuulamisoskust, hääldust või suhtlemisvilumust. Lisaks aitavad erikursused kaasa suhtlemisele ja seeläbi keelebarjääri ületamisele. 

Erikursustele saate registreeruda meie iseteeninduses.