Eesti keele maja

Eesti Keele Maja

Lisaks eesti keele kursustele ja erikursustele korraldame ka eesti keele harjutamist toetavaid kultuurilisi tegevusi, näiteks hobitegevused, suhtlusklubid, keelelaagrid ja õppesõidud avastamaks Eesti paiku ning ajalugu.

Mitmekülgseid võimalusi suhtluskeelt harjutada pakume kõigile eesti keele õppijaile üle Eesti. Viime tegevused läbi veebi vahendusel, erinevates paikades (nt Jõhvis, Narvas, Sillamäel, Tallinnas, Paldiskis ja Kiviõlis) ja õppesõitude käigus.

Soovitame neil üritustel regulaarselt osaleda, et eesti keelt järjepidevalt harjutada, eesti kultuuriruumiga laiemalt tutvuda ja leida uusi sõpru üle Eesti. 

Täieliku ülevaate keeleõpet toetavatest tegevustest annab keeleõppe kalender. Sobivatest tegevustest saate osa võtta, registreerudes meie iseteeninduses.