Eesti keele maja

Eesti Keele Maja

Ootame eesti keele kursustele täiskasvanuid, kes soovivad arendada oma eesti keele oskust kas tööalasel, perekondlikul või igapäevaelus sujuvamalt hakkama saamise eesmärgil. Üldjuhul pakume kursusi nii keelemajas kui ka riigihanke korras koostööpartneriteks olevates keeltekoolides. 

Keelemajas õpetame eesti keelt ja kultuuri eelkõige suhtluskeele omandamise eesmärgil. Õpikutena kasutavad meie õpetajad, näiteks, „E nagu Eesti“, „K nagu Kihnu“, „Naljaga pooleks“, „Tere!“, „Tere jälle!“ ja „Tere taas!“. Õppe aluseks on Integratsiooni Sihtasutuse täiskasvanuõppe hea tava.

Viime kursusi läbi tasemetel A1-B1 nii õppeklassides kui ka veebi vahendusel. Alates jaanuarist 2024 on eesti keele õppe kogumaht 500 akadeemilist tundi: A1 taseme kursuse maht on 100 akadeemilist tundi, A2 tasemel 150 akadeemilist tundi. B1 tase on jaotatud kaheks osaks: B1.1 taseme maht on 120 akadeemilist tundi ja B1.2 taseme maht on 130 akadeemilist tundi. 

Alustame kursustega kaks korda aastas – septembris ja veebruaris. Kursused kestavad septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini. Sügiskursuste puhul pakume oma õppijatele ka õppetööst vaba jõuluvaheaega.

Keelemaja kursustel osalemiseks tuleb läbida nõustamine. Kui nõustamisel selgub, et eesti keele õppimiseks sobib kursus, siis võtame ühendust niipea, kui saame sobivat kursust pakkuda. Selleks tuleb nõustamise järel meie iseteeninduses märkida oma kontaktandmed. Nendele, kes on edukalt läbinud keelemaja kursuse ja kes soovivad jätkata keeleõpet järgmise taseme kursusel, pakume vastavat õppevõimalust esmajärjekorras.