<dt>Pealkiri: </dt><dd> Põhikooli ainetundide sõnavara</dd>
Pealkiri:
Põhikooli ainetundide sõnavara
Autor:
Mare Kitsnik, Helena Metslang
Publisher:
Eesti Keele Suhtlemiskool
Aasta:
2011
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-30-379-3
Võtmesõnad:
eesti keele õpe kakskeelne õpe käsiraamat metoodiline juhend mitmekultuurilisus põhiharidus uusimmigrandid õpetajaraamat üldharidus Lõimitud aine- ja keeleõpe LAK-õpe LAK 
Manus:
250_Pohikooli_ainetundide_sonavara_kasutusjuhend.doc
15_PK_ainet_sonavara_KOOND.pdf
16_PK_ainet_sonavara_kasutusjuhend.pdf

Abimaterjal eesti keele ja aineõpetajale õppekeelest erineva emakeelega õpilaste eesti keele õppe toetamiseks. Materjal koosneb põhikooli õpikutes esinevate sagedasemate sõnavormide ainepõhistest loenditest koos kasutusnäidistega. Loendeid on kokku 20, need on koostatud kooliastmete ja ainete kaupa ning igaühes neist on keskmiselt 370 märksõna.