Rahvuskaaslasele

Välismaal elab 165 000-200 000 eestlast. See on 15–20% kogu maailma eestlastest.

Meie eesmärk on, et Eestisse naasvad inimesed kohanevad sujuvalt ühiskonnaga ja et välisriikides elavad rahvuskaaslased oleksid tihedalt seotud Eestiga.

globalestonian.comGlobalestonian.com
ülemaailmse eestluse portaal

 

 

RAHVUSKAASLASELE

Meie eesmärk on, et Eestisse naasvad inimesed kohanevad sujuvalt ühiskonnaga ja et välisriikides elavad rahvuskaaslased oleksid tihedalt seotud Eestiga.

Lisainfo

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
[email protected]
+372 5364 4172