Kutsume rahvusvahelise kaitse saajaid eesti keele kursustele

Ootame rahvusvahelise kaitse saajaid eesti keele kursustele tasemel A1, A2 ja B1, mida korraldame riikliku kohanemisprogrammi raames tänavu kevadel ja sügisel. Esimestele kursustele saavad huvilised registreeruda veebi vahendusel alates 2. aprillist. 

Sel aastal pakume riikliku kohanemisprogrammi Settle in Estonia raames võimalust õppida eesti keelt tasemel A1, A2 ja B1 kokku 580-le rahvusvahelise kaitse saajale. Neist 100 saavad alustada õpinguid tänavu aprillis: 60 inimest on oodatud kursustele tasemel A1, 20 inimest kursusele tasemel A2 ja veel 20 inimest kursusele tasemel B1. Ülejäänud kursused algavad selle aasta sügisel.  

Kursuse tasemel A1 saavad rahvusvahelise kaitse saajad läbida nii veebis kui ka Tallinnas toimuvas kontaktõppes. Kursusi tasemel A2 ja B1 on võimalik läbida veebis. Sobiva kursuse saavad huvilised valida selle algusaja ja tundide toimumise koha järgi.  

Kursusi viib läbi riigihanke korras selgunud koostööpartnerina Tartu Rahvaülikool. Neid nagu teisigi rahvusvahelise kaitse saajate kohanemisprogrammi koolitusi kaasrahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist (AMIF) ning riigieelarvelistest vahenditest. 

Täpsema info pakutavate kursuste kohta koos ajakavaga leiate veebilehelt www.settleinestonia.ee. Registreerumiseks logige sisse oma kohanemisprogrammi kontole. Vastava sisselogimise juhendi leiate video kujul sellelt lingilt

Oluline registreerimisel arvesse võtta: 

> Eesti keele kursuste läbimine tasemel A1, A2 ja B1 on rahvusvahelise kaitse saajatele kohustuslik. 

> Kursus tasemel A1 kestab keskmiselt 4 kuud, tasemel A2 keskmiselt 6 kuud ja tasemel B1 keskmiselt 8 kuud. 

> Keeleõpe toimub ilma baaskeeleta eesti keeles. 

> Igal tasemel saab eesti keele kursuse läbida ainult ühe korra. Selleks on kohustuslik osaleda üle 80% kursuse kogutundide mahust ja sooritada lõputest, mille järel saate tunnistuse kursuse eduka lõpetamise kohta. 

> Kui olete Politsei- ja Piirivalveametilt saanud eesti keele õppe suunamiskirja ja olete juba läbinud nõuetele vastava eesti keele kursuse tasemel A1, A2 või B1 mõne teise koolitaja juures, siis uuesti keelekursusel osalema ei pea. Sel juhul palume esitada keelekursuse läbimist tõendav dokument aadressile [email protected]

> Kui olete juba läbinud nõuetele vastava eesti keele kursuse tasemel A1 või A2 mõne teise koolitaja juures või olete sooritanud A2 taseme keeleeksami ning soovite jätkata eesti keele õppimist Settle in Estonia keelekursustel, siis teil on võimalus esitada meile tõend varasemalt läbitud keeleõppe kohta. Sel juhul palume esitada keelekursuse läbimist tõendav dokument aadressile [email protected]

> Kõigi küsimustega tuleb pöörduda kirjutades aadressil [email protected]

Ajutise kaitse saajatele:

Kavatseme pakkuda võimalust jätkata eesti keele õpinguid ka ajutise kaitse saajatele. Selleks avame aprilli lõpust või maikuust registreerumise kursustele tasemel A2 (kokku 1700 õpekohta) ja B1 (kokku 600 õppekohta). Avaldame täpsema info oma veebilehel ja kohanemisprogrammi sotsiaalmeedia kontol. 

eesti keel