Taotlusvoor: Eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide toetusprogramm 2021

Konkursi aeg 02.11.2021 11:00 - 30.11.2021 23:59
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus

Eesmärk. Taotlusvooru eesmärgiks on tugevad üleilmsete eestlaste kogukonnad ja nende tihe kontakt Eestiga.

Projekti toetusprogrammiga toetatakse omaalgatuslikke tegevusi, mis tugevdavad eesti väliskogukondade ühtekuuluvustunnet Eestiga, aitavad kaasa eesti identiteedi säilimisele välismaal ning toetavad Eesti head kuvandit, samuti suurendavad Eestis teadlikkust diasporaa tegevustest.

Projekti toetusprogrammi prioriteediks on kõik noortele suunatud tegevused.

Taotlusvoorust toetatakse:

  • väliseesti kultuuri-, äri-, teadus- ja teiste temaatiliste projektide, ürituste ja festivalide korraldamist, sh tegevusi noortele ja noortega;
  • koostööprojekte, mis toetavad ühtekuuluvustunnet Eesti ja väliseesti kogukondade vahel;
  • Eesti ühiskonna teadlikkuse tõstmist diasporaa tegevustest.

 

Taotlusvoorul saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud ja äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud.

Taotlusvooru eelarve on 54 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 5000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30.11.2021 kell 23.59.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega esitatakse e-kirjaga aadressile taotlus@integratsioon.ee. Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse esitada e-kirjaga aadressile taotlus@integratsioon.ee (hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks) ning saata allkirjaga paberil taotluse posti teel. 

 

Taotlusvooru aluseks on Integratsiooni Sihtasutuse poolt kinnitatud Eesti väliskogukondade omaalgatuslik projektide toetusprogramm 2021 Taotlusvooru juhend: 

 

Taotlusvooru infopäev toimub virtuaalselt Microsoft Teamsi keskkonnas 17.11.2021 kell 17.00 – 19.00. Infopäeval osalemiseks palume eelnevalt registreeruda e-posti teel: kaire.cocker@integratsioon.ee. Infopäeva Teams'i link saadetakse registreerunud osalejatele päev varem.

Personaalseks nõustamiseks saab ühendust võtta:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
+372 659 9031
kaire.cocker@integratsioon.ee

Ljudmila Peussa
Koostöötegevuste valdkonnajuht, taotlusvooru koordinaator
Ljudmila.Peussa@integratsioon.ee

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium.

Lisainfo:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht

+372 659 9031
kaire.cocker@integratsioon.ee