Taotlusvoor: „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus“

Konkursi aeg 24.01.2020 00:00 - 26.02.2020 23:59
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Konkursi aeg: 24.01.2020 00:00 - 26.02.2020 23:59

Taotlusvooru eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärkide ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavaid sündmuseid Eestis ning antakse välja rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavaid teabematerjale.

Toetuse tulemus

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • rahvusvähemuste kultuuripärandiga seotud traditsioonid on elujõulised;
  • tutvustatakse rahvusvähemuste kultuuri Eesti avalikkusele;
  • ellu on viidud rahvusvähemuste kultuuriseltside traditsioonilised festivalid ja muud sündmused;
  • välja on antud rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavad teabematerjalid;
  • loodud on koostöövõrgustik(ud) rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside vahel;
  • noored on kaasatud rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustesse.

 

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.

Toetust ei anta rahvusvähemuste katusorganisatsioonidele, kes saavad kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 24 alusel tegevustoetust või tegevustele ja projektidele, mida on toetatud vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seaduse alusel.

Taotlusvooru eelarve on 75 500 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 26.02.2020 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 19.02.2019 määrus nr 6 „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“, mis on leitav siin. 

Määruse seletuskiri on kättesaadav siin:

 

Abimaterjalid

Määruse venekeelne tõlge:

 

Seletuskirja venekeelne tõlge:

 

NB! Erinevuse korral eestikeelse ja venekeelse teksti vahel lähtutakse eestikeelsest tekstist.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad:

  • 05.02.2020 kell 15.00 Integratsiooni Sihtasutuses (Tallinn, Rävala 5, 6. korrus, saalis Meri)
  • 07.02.2020 kell 12.00 Integratsiooni Sihtasutuses (Narva, Linda 2, saalis Mets)

 

Infopäevale palume registreeruda aadressil raili.pihlamagi@integratsioon.ee. Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisainfo:

Kristina Pirgop

rahvusvähemuste valdkonnajuht

659 9024
kristina.pirgop@integratsioon.ee