Taotlusvoor: „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus“

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Konkursi aeg: 24.01.2020 00:00 - 26.02.2020 23:59

Taotlusvooru eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis.

Toetatavad tegevused

Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärkide ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavaid sündmuseid Eestis ning antakse välja rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavaid teabematerjale.

Toetuse tulemus

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • rahvusvähemuste kultuuripärandiga seotud traditsioonid on elujõulised;
  • tutvustatakse rahvusvähemuste kultuuri Eesti avalikkusele;
  • ellu on viidud rahvusvähemuste kultuuriseltside traditsioonilised festivalid ja muud sündmused;
  • välja on antud rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavad teabematerjalid;
  • loodud on koostöövõrgustik(ud) rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside vahel;
  • noored on kaasatud rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustesse.

 

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.

Toetust ei anta rahvusvähemuste katusorganisatsioonidele, kes saavad kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 24 alusel tegevustoetust või tegevustele ja projektidele, mida on toetatud vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seaduse alusel.

Taotlusvooru eelarve on 75 500 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 26.02.2020 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 19.02.2019 määrus nr 6 „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“, mis on leitav siin. 

Määruse seletuskiri on kättesaadav siin:

 

Abimaterjalid

Määruse venekeelne tõlge:

 

Seletuskirja venekeelne tõlge:

 

NB! Erinevuse korral eestikeelse ja venekeelse teksti vahel lähtutakse eestikeelsest tekstist.

Taotlusvooru infopäevad toimuvad:

  • 05.02.2020 kell 15.00 Integratsiooni Sihtasutuses (Tallinn, Rävala 5, 6. korrus, saalis Meri)
  • 07.02.2020 kell 12.00 Integratsiooni Sihtasutuses (Narva, Linda 2, saalis Mets)

 

Infopäevale palume registreeruda aadressil [email protected]. Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

TAOTLUSVOORU TULEMUSED

Nr

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa (eurodes)

1

Ukraina Noorsoo Liit Eestis

Rahvusvaheline laste-noorte festival „Kvitõ Ukrainy“

5400.00

2

Eesti Moldova Ühing

Eestimaa Rahvuste Ühenduse Etnolaat ja XXXII Foorum

5350.00

3

Valgevene Kultuurihariduslik mittetulundusühing Lad

Multikultuurne  Pärnu

5100.00

4

Mittetulundusühing Krusensterni Purjed

Rahvusvähemused Eestis: kultuur ja kombestik II osa

4572.00

5

Mittetulundusühing Etnolaat

Valgevene Talu kallistab Eesti Talu

4550.00

6

Mittetulundusühing Piiri Peal

Rääbu päev ja näitus vanausuliste kangatrükist

4500.00

7

Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi

"Pacyorky"

4159.00

8

Euroopa Romade Foorum Eestis MTÜ

Romfest-Eesti

4000.00

9

Tartu Läti Selts

Läti kultuur Lõuna-Eestis

3820.00

10

Tšuvaši Kultuuriselts

Tšuvaši kultuuriseltsi 30-aastane juubel ja tšuvaši kultuuri päevad Tallinnas

3795.00

11

Narva Linna Slaavi Kultuuriselts Svätogor

Festival "Eesti rahvaste pärg"

3740.00

12

Mittetulundusühing Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus Zlata

Viktoriin  ja loeng „Tuntud Vene nimed Eesti ajaloos“

3300.00

13

Mittetulundusühing Bõliina

Elav traditsioon - 25. aasta juubeliüritused

3194.00

14

Eesti Aserbaidzaani Nortekeskus "IRS"

Idamaa rahvaste kevadfestival "Novruz Bajram"

2940.00

15

Mittetulundusühing Vene Romansi Klubi

XXI Rahvusvaheline Isabella Jurjeva nim. vene romansi konkurss

2875.00

16

Rahvamuusika Ansambel  Zlatõje Gorõ

Vene, valgevene ja ukraina muusika Eesti linnades

2810.00

17

Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts

Rahvuslilledest pärg

2610.00

18

Ukraina Kaasmaalaskond Eestis

Rahvusvaheline ukraina kultuuri festival "Balti Trembita"

2540.00

19

MTÜ FUFF

FUFF VII

2460.00

20

Tallinna Mari Selts

"Mari Sangari päeva" ja "30. aastapäeva Mari seltsi Eestis tegutsemist " tähistamine Tallinnas

1955.00

21

Eesti-Mordva Selts

Mordva (ersa ja mokša) rahvalaulu õpituba Eesi-Mordva Seltsi lastele ja täiskasvanutele ning ühine koostöö kontsert

1830.00

Lisainfo:

Kristina Pirgop

rahvusvähemuste valdkonnajuht

659 9024
[email protected]